Studenti o nama

 
Isaković Amila

Isaković Amila

II godina - građevinarstvo

Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, željela sam da napredujem i da se obrazujem na nekoj visokoškolskoj ustanovi čije ime ću ponosno izgovarati i hvaliti se da sam student takve ustanove. Od prvog dana provedenog na Politehničkom fakultetu, naprosto sam znala da sam napravila pravi izbor i da je to okolina kakvu sam željela. Studentica sam II godine na odsjeku građevinarstvo i veoma sam ponosna na to. Počevši od dekana, prodekana, profesora, saradnika, asistenata, demonstratora, pa do osoblja koje rukovodi Studentskom službom – morate biti oduševljeni. Nastavni kadar Politehničkog fakulteta čine profesori sa dugogodišnjim iskustvom u radu koje će rado podijeliti sa vama i obučiti vas da budete kvalitetni inženjeri. Također, naš fakultet čini i mladi kadar asistenata koji svoje stečeno znanje nesebično dijele sa studentima i uvijek su dostupni za pomoć. Osim insistiranja na kvalitetnim i provjerenim osnovama u svakoj oblasti i predmetu, Menadžment fakulteta redovno usavršava nastavni plan i program na svim odsjecima, te na taj način naš fakultet prati i moderno inženjerstvo, nove metode rada i modernizaciju u svim oblastima nauke. Studentima koji se odluče za naš fakultet su omogućene i redovne stručne posjete koje studente pripremaju na ono što ih očekuje nakon završetka fakulteta. Pravi pokazatelj kvaliteta su generacije inženjera koje su odmah nakon završetka Politehničkog fakulteta dobili zaposlenje u  firmama, angažovani su na raznim projektima ili su jednostavno nastavili svoje obrazovanje na 2. ciklusu studija. Dakle, motivacija i želja za napredovanjem u ovakvoj okolini je neupitna. Ukoliko želite da budete dio kvalitetnog, obrazovanog i inovativnog tima, onda je Politehnički fakultet u Zenici pravi izbor!

Šišman Velid

Šišman Velid

III godina - građevinarstvo

Studirati Građevinarstvo na Politehničkom fakultetu UNZE je pravi izbor za sticanja akademskoga zvanja. Upisao sam ovaj studij kao drugi fakultet, pored završenog Mašinskog fakulteta, i to dovoljno govori o tome koliko smatram ovaj fakultet reprezentativnim i prosperitetnim. Fakultet svojim planom i programom precizno prati sadašnje potrebe  privrede i tehnike i shodno tome nam pruža adekvatna znanja i vještine. Time nas čini konkurentnim inženjerima na tržištu rada odmah nakon završetka studija. Ogromna prednost ovog fakulteta je ta što okuplja reprezentativne predavače sa skoro svih univerziteta u zemlji i regiji. Pored teoreskog znanja, velika pažnja se pridaje i praktičnim vještinama koje se danas u praksi koriste. Veliki izbor softverskih paketa koji se koriste u praksi su sastavni dio predmeta na našem fakultetu. Angažovano i predano osoblje vam stoji na raspolaganju i spremno dočekuju svakog studenta. Ukoliko ste skloni tehničkim naukama i ukoliko želite da se zaposlite odmah nakon studija, moja topla preporuka jeste upravo Politehnički fakultet UNZE.
….jer ljudi će uvijek imati potrebu za gradnjom!
Murtić Sedina

Murtić Sedina

II godina - građevinarstvo

Živimo sekundu po sekundu, minutu po minutu, sat po sat, kad odjednom vidimo, prošao je priličan broj godina. I svaki put kad to shvatimo, obično je vrijeme da još jednom nešto odlučimo, i naš put kroz život na neki način usmjerimo. Jedan od takvih trenutaka je i odabir fakulteta tako da je nastavak moje priče počeo u Zenici, na Politehničkom fakultetu, odsjek Građevinarstvo.  Dugo sam razmišljala i planirala, razni planovi i ideje su bili na umu, ali svaki put sam se vraćala istom. Kada bih vidjela neku impresivnu građevinu po njenom izgledu, obliku, dugo bih razmišljala o tome…šta sve možemo da uradimo? Kakav trag možemo da ostavimo? Tko su ljudi koji su to napravili? I tako postanem dio odsjeka Građevinarstva  u Zenici. Naš fakultet raspolaže različitim nastavnim kadrom, profesorima i asistentima koji nam pored teoretskog znanja prenose svoja iskustva sa terena, tako da čine vrlo dobar tim. Tim ljudi koji želi da prenese svoja znanja i iskustva studentima, koliko je to moguće. Naravno, uvijek se može promijeniti dosta toga, važno je samo da idemo u pravom smjeru, ka poboljšanju. Promjene koje se uvode u nastavni plan i program, je nešto što bih posebno naglasila kao jako pozitivnu stvar, jer svakim danom se javlja nešto novo u građevinskom sektoru, što rukovodstvo fakulteta želi da prati. Saradnja studenata sa profesorima i asistentima je izuzetna, jer su uvijek na raspolaganju za naša pitanja. Tako da svi zajedno, profesori, asistenti, osoblje fakulteta, Mi studenti i Vi koji nam dolazite sa željom da budete dio nas, činimo garantovanu formulu uspjeha.

Okić Amar

Okić Amar

II godina - građevinarstvo

Politehnički fakultet u Zenici je odlična prilika za ljude koji žele da rade jako interesantan i dinamičan posao. Politehnički fakultet je prilično “mlad” ali raspolaže jako kvalitetnim profesorskim kadrom pa bih zbog toga prije svega pohvalio menadžment fakulteta. Oni konstantno unaprjeđuju naš fakultet tako što svake godine poboljšavaju profesorski kadar, uvode više prakse koja je od iznimnog značaja, te uvode inovativniji nastavni plan i program. Nastavni plan je koncipiran tako da prati savremene tendencije u oblasti građevinarstva. Zahvaljujući profesorima steći ćete jako dobru teorijsku osnovu zahvaljujući kojoj ćete biti jako samouvjereni u svoj rad.  Odnos između profesora i studenata je jako korektan. Profesori i asistenti su jako susretljivi i spremni za svaku vrstu pomoći koja se tiče savladavanja gradiva. Građevinarstvo pruža ogroman dijapazon različitih radnih mjesta što je značajno za vašu perspektivu. Na Politehničkom fakultetu vlada iznimno zdrava atmosfera koja će vas motivirati da svakim danom budete bolji i da postanete ozbiljan stručnjak u svojoj oblasti.
Sofić Adna

Sofić Adna

III godina - građevinarstvo

Nakon sto sam završila srednju školu, našla sam se pred životnom odlukom o tome gdje dalje sa svojim obrazovanjem u državi u kojoj teško pronaći zaposlenje. Kada sam upisala Politehnički fakultet, odsjek građevinarstva, smatrala sam da će mi prepreku praviti prethodno obrazovanje koje je bilo drštvenog karaktera. Međutim politehnički fakultet, iako nedavno uspostavljen i formiran, je dostigao visok standard edukacije po modernim međunarodnim standardima, što je na mene kao studenta imalo poseban utisak. Uslovi u kojima se radi su izvrsni a nastava je koncipirana tako da pruža širok spektar kvalitetnog znanja koje je potrebno da bi se uspješno obavljali zadaci u izabranoj struci. Osim izuzetno kvalitetnih predavanja u učionici, studenti imaju mnogo prilika da steknu uvid u praktični rad u laboratorijama kao i na terenu. Nastavnički kadar je izrazito stručan i pristupačan, prenoseći znanje koje prati moderne trendove u nauci i tehnologiji. Stručnjaci koji izlaze sa ovog fakulteta imaju izuzetne osnove u znanju pomoću kojih bi mogli uz minimalno radnog iskustva biti vrhunski inženjeri u svojoj struci. Smatram da je upis na ovaj fakultet racionalan izbor za budućnost. Znanje koje se stječe izobrazbom na ovom fakultetu pruža izuzetnu priliku za uspjehom na polju budućeg zvanja.
Spahić Demir

Spahić Demir

II godina - građevinarstvo

Čovjekov životni vijek je isprepleten nizom  velikih odluka. Jedna od takvih je zasigurno i završetak srednje škole, odnosno odabir fakulteta.  Kao odličan učenik Gimnazije “Edhem Mulabdić” u Maglaju preda mnom je bilo mnogo izbora. Mnogi prijatelji i poznanici su me savjetovali i pokušali mi nametnuti njihov izbor.  Znao sam da se takve odluke ne donose lahko,ali nisam ni htio tek tako pasti pod uticaj drugih mišljenja. Naizad kada je vrijeme za konačnu odluku došlo, odabrao sam Politehnički fakultet ispred Univerziteta u Zenici. Kako sam već napomenuo odluka nije bila lahka, ali vrijeme je pokazalo da nisam pogriješio u bilo kojem smislu. Vječita pristupačnost profesora je svakako jedan od razloga svega lijepog što imam napisati o ovoj ustanovi. Uslovi koji su nama, studentima, pruženi su više nego zadovoljavajući, a priča ne bi bila potpuna da ne spomenem vannastavno osoblje koje je u svakom trenutku spremno izaći u susret. Jedna lijepa priča je zaokružena i profesionalnošću i količinom znanja koju nam prenose naši asistenti koji se često spuštaju i na nivo nas studenata kako bi nam približili ono što nam trebaju objasniti.  Trenutno sam student druge godine odsjeka građevinarstvo, a vrijeme koje slijedi kao i ono koje je prošlo će ostaviti veliki uticaj na mene i moj budući poziv. Zasigurno, ako se odlučite na Politehnički fakultet u Zenici vaš izbor neće biti doveden u pitanje, pa tako i znanje koje ćete ponijeti kao akademski građanin Bosne i Hercegovine.
Mujezinović Ema

Mujezinović Ema

II godina - građevinarstvo

Svaki početak je težak pa tako i početak školovanja u novoj sredini, sa novim predmetima, novim ljudima sa kojima sjedite u klupi i novim ljudima koji vas educiraju za vašu profesionalnu budućnost… Dobar odabir fakulteta je jako bitan i presudan za daljnje školovanje i život uopšte. Prije svega potrebno je odabrati ono što volite i želite studirati i za što imate afiniteta. Ovaj fakultet pruža kvalitetne preduslove za sticanje znanja ali i za sticanje životnog iskustva. Kao što znate niti jedan fakultet nije lagan pa tako ni ovaj ali uz volju i trud lakše ćete postići zacrtane ciljeve.  Sa profesorima i asistentima imamo više nego korektan odnos. Oni se trude da unaprijede svoja predavanja i vježbe sa prezentacijama i primjerima u praksi kako bi nama bili što zanimljiviji i lakšim za naučiti te stvoriti realnu percepciju budućnosti koja nas očekuje. Za Politehnički fakultet nije presudno koju ste srednju školu završili jer se plan i program zasniva na tome da se sa svakim predmetom kreće ispočetka ali ipak morate imati kvalitetno predznanje a posebno radne navike i želju za sticanjem znanja iz usko vezane oblasti. Dobar primjer i pokazatelj kvaliteta ovog fakulteta je praktična nastava i brojne posjete mjestima koja nam mogu i trebaju biti i više nego korisna za sticanjem znanja ali i pripreme za budući, profesionalni angažman. Stručno osoblje fakulteta, njihova otvorenost i prilagođavanje potrebama studenta, počev od ljubaznog rukovodioca studentske službe pa do samog dekana, siguran su pokazatelj pravog odabira Politehničkog fakulteta kao mjesta sticanja potrebnih znanja i određivanja životnih i profesionalnih usmjerenja.
Suljaković Emir

Suljaković Emir

II godina - građevinarstvo

Kao srednjoškolac, dosta vremena sam razmišljao koji fakultet da upišem. Do početka završne godine imao sam više ideja i mnogo gradova mi se motalo po glavi. Ipak,na moju konačnu odluku, shvatit ću to kasnije, utjecala je profesionalost i ljubaznost predstavnika Politehničkog fakulteta u Zenici, koji su taj dan došli u moju školu da nama mladim ljudima predstave ovu ustanovu. Shvatio sam da je to poziv koji me privlači i da baš to želim studirati. Nakon dvije godine, koliko sam za sada tu, mogu reći da se ni u jednom trenutku nisam pokajao. Odlični uvjeti za rad, napredovanje i usavršavanje došli su do visokog nivoa za ovaj period koliko fakultet postoji, a više stotina studenata koji su studirali ili koji studiraju ovdje svjedok su takvog jednog zdravog i nadasve uspješnog kolektiva. Savremene labaratorije i opremljene učionice garancija su kvalitetnog obrazovanja, a stručan i kvalitetan kadar profesora i asistenata uvijek su vam pri ruci za bilo kakav vid pomoći. Kao student odsjeka Građevinarstvo mogu reći da spoljni saradnici ali i profesori sa matičnog fakulteta u Zenici, vladaju iznimnim vještinama što se tiče praktičnog nivoa i u svakom trenutku vam mogu dati odgovor na bilo koju nesuglasicu, pitanje ili pružiti bilo koji drugi vid pomoći. Osim teorijskih predavanja i vježbi koje vode naši asistenti, tu su nam pri ruci i računarski centri, sa dosta dobro opremljenim računarima. Današnja građevina je faktički nezamisliva bez upotrebe najnovijih softwera koji pomažu pri proračunima, projektovanju i crtanju složenih građevinskih objekata i detalja. Na našem fakultetu postoje već pomenuti računarski centri koji svojim studentima daju i pružaju iznimne vještine za upravljanje upravo ovakvim programima za tako složene operacije. Ljubaznost, profesionalnost, opremljenost i prilika za boljitak i napredovanje je ono što je mene privuklo ovdje. Nadam se da će mladi ljudi odabrati ovaj fakultet, jer napredak u ovako iznimnom kolektivu ne dolazi u pitanje.

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana