Standardizacija

Predavanja v.prof.dr. Samir Lemeš
Vježbe
Godina – semestar I – ljetni
Broj časova (P+V) 2+0
ECTS bodovi 5,0
Class code 4hlggjt

 

Program kursa

Uvod, termini i definicije. Osnovi standarda i standardizacije. Savremena standardizacija. Međunarodne, regionalne i nacionalne organizacije za standardizaciju. Klasifikacija i označavanje standarda. Načini donošenja standarda. Standardi i tehnički propisi. Direktive Novog i Globalnog pristupa. Usaglašenost proizvoda i CE označavanje. Testiranje, nadzor, inspekcija, audit, certificiranje i  akreditacija. Infrastruktura kvaliteta. Standardizacija i inovativnost. Standardizacija i zaštita intelektualnog vlasništva.

Literatura

Osnovna:

  1. Tanović E., Standardizacija, ISBN 9958-1975-0-2, BAKE/BAS, 2012

    Dodatna:
  2. Prezentacija  Vodič za razvoj BAS standarda
  3. Interna pravila za standardizaciju, www.isbih.gov.ba
  4. Kako se razvija standard? www.isbih.gov.ba
  5. Zaimović-Uzunović, N.: Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-1, Mašinski fakultet u Zenici, 2003
  6. CEN/CENELEC Vodič 17 – Uputstvo za pisanje standarda uzimajući u obzir potrebe mikro, malih i srednjih preduzeca
  7. ISO repository of teaching materials for higher education, http://www.iso.org

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 40% seminarski rad, 10% aktivnost na nastavi, 50% završni ispit

Skala za ocjenjivanje:
0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

Seminarski rad (max 40) Aktivnost na nastavi (max 10) Završni ispit (max 50)
Estetika (15) Obavezni elementi (15) Rok (10)
Fontovi, format, jezik i gramatika, ilustracije, SI jedinice (upute) Naslovna, predgovor, sadržaj, uvod, područje primjene, reference, termini, bibliografija, aneksi, header/footer Po 2 boda za svaku sedmicu prije 29.5.2021 Diskusija i komentari standarda koje su uradili drugi studenti

 

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana