PRELIMINARNA RANG LISTA

kandidata za upis u I godinu studija I ciklusa u akademskoj 2024/2025. godini na Politehničkom fakultetu u Zenici

Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan 04.07.2024. godine položili su kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova (50%).

Na osnovu rezultata kvalifikacionog (prijemnog) ispita kao uslova za prijem, te ostalih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici izvršeno je rangiranje kandidata koje možete pogledati  OVDJE.

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Konačna rang lista bit će objavljena u četvrtak, 11.07.2024. godine poslije održane sjednice NNV-a, kao i detalji o upisu primljenih kandidata.

Drugi upisni rok za upis kandidata na preostala slobodna mjesta bit će objavljen 26. avgusta 2024. godine, a prijem dokumenata vršit će se od 26. avgusta do 20. septembra 2024.godine.

Pravo konkurisanja i polaganja prijemnog ispita u drugom upisnom roku imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis na fakultet, kao i kandidati koji su  konkurisali u julskom roku, a nisu položili prijemni ispit.

en_USEN
Share This