Napomena: Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Vijeću doktorskog studija u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste (petak 01.03.2024., ponedjeljak 04.03.2024. i utorak 05.03.2024.).

Preliminarna lista

en_USEN
Share This