POZIV ZA UČEŠĆE NA SIMPOZIJU „Dan Geotehnike – Sarajevo 2019“

Udruženje inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini (UIG u BiH, www.uig.ba) organizuje stručno pozivno predavanje (Simpozij „Dan Geotehnike – Sarajevo 2019“).  Simpozij će se održati 06. marta 2019. godine na Građevinskom fakultetu, Univerzitata u Sarajevu, ul. Patriotske lige 30. Učešće na simpoziju je besplatno, uz napomenu da se svi zainteresovani učesnici trebaju prijaviti najkasnije do 10/02/2019, na mail: info@uig.ba. Uz prijavu je potrebno navesti ime i prezime, te trenutno radno mjesto. Za prijavu učešća, ali i sve dodatne informacije obratiti se sekretaru Udruženja doc. dr Anisu Baliću, dipl.inž.građ., na telefon 061/351-162 i/ili na email info@uig.ba.
Dodatne informacije i teme predavanja su nevedene u sklopu Agende

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This