POZIV STUDENTIMA NA JAVNO PREDAVANJE PREDSTAVNIKA FIRME JP AUTOCESTE FBIH

U sklopu aktivnosti fakulteta “Jačanje saradnje između fakulteta i privrede” pozivamo studente i ostale zainteresovane na javno predavanje predstavnika firme JP Autoceste FBiH.

Datum: četvrtak 18.05.2023. godine
Vrijeme: 13.00 sati
Mjesto: Amfiteatar Mašinskog fakulteta u Zenici

Predavač je Ahmed Mušija, dipl.inž.

Firma JP Autoceste FBiH bavi se izgradnjom autocesta i brzih cesta. Trenutno je aktivno nekoliko gradilišta autoceste na Koridoru Vc. Osim izgradnje autoceste na Koridoru Vc, izgradnja brzih cesta na prostoru cijele Federacije BiH je jedan od prioriteta u radu preduzeća. Preduzeće svojim radovima doprinosi kvalitetnijoj i sigurnijoj prometnoj povezanosti, što je neophodno za ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine.

Arhive

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This