Potpisan Memorandum o međusobnoj saradnji između Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Commerce Care d.o.o.

Danas je u prostorijama ZEDE u prisustvu predstavnika Grada Zenice, ZEDE, uposlenika Commerce Care d.o.o. i predstavnika Politehničkog fakulteta potpisan Memorandum o međusobnoj saradnji između Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Commerce Care d.o.o. Memorandum su potpisali prof. dr.sc. Sabahudin Jašarević, dekan Politehničkog fakulteta i Nedžad Hodžić, CFO.

Ovim Memorandumom predviđa se saradnja  u realizaciji zajedničkih projekata s ciljem razvoja nauke i struke, zatim naučno-stručna saradnja u vidu obuka, specijalističkih kurseva i usavršavanja studenata Fakulteta i uposlenika Commerce Care, organizacija okruglih stolova, savjetovanja, seminara i sličnih skupova koji okupljaju relevantne interesne grupe, a u cilju unapređenja rada obiju strana potpisnica sporazuma, realizacija studentske prakse, poticanje i koordinacija istraživanja i razvoj tehničko-tehnoloških dostignuća, kao i uzajamne promocije.

„Ovo je nastavak saradnje koju Politehnički fakultet od samog osnivanja  ima sa firmama iz okruženja. Politehnički fakultet je do sada imao saradnju sa firmama iz Sarajeva iz razloga jer Sarajevo ima mnogo razvijeniji IT sektor. Commerce care je prva firma iz Zenice u kojoj smo vidjeli priliku da se jača ovaj sektor i koja bi mogla da bude inicijalni pokretač otvaranja drugih firmi. Politehnički fakultet je tu da obezbijedi kadrove,  a Kanton i Gradska uprava da obezbijede okruženje za lakše otvaranje biznisa, a na studentima koji su upisali studij na Politehničkom fakultetu  je da što više nauče i steknu što više vještina kako bi oni bili nosioci aktivnosti transformacije prema informacionom društvu.“ – istakao je prof.dr.sc. Samir Lemeš.

Arhive

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

en_USEN
Share This