Posjeta studenata kompaniji Širbegović d.o.o. Gračanica

U sklopu predmeta ”Tehnologija montaže”, studenti četvrte godine odsjeka Građevinarstvo u petak 25.05.2018. godine su posjetili kompaniju Širbegović d.o.o. Gračanica. Građevinska Holding kompanija Širbegović je jedna od vodećih građevinskih kompanija u regiji, a u toku svog dosadašnjeg poslovanja je izgradila preko 4000 objekata različite namjene. Kompanija se bavi projektovanjem i izvođenjem objekata od prefabrikovanih betonskih elemenata. Tokom posjete studenti su dobili osnovne informacije o kompaniji, trenutnim poslovima na kojima je angažovana i planiranim budućim projektima, upoznali se s tehnološkim procesom te obišli proizvodne pogone kompanije. Studenti su imali priliku vidjeti kako se vrši proizvodnja prefabrikovanih elemenata od armiranog i prednapregnutog betona. Pored praktičnog dijela omogućen je obilazak i projektantskog biroa firme Širbegović d.o.o. Gračanica, u kojem građevinski inženjeri vrše projektovanje konstrukcija od prefabrikovanih elemenata. Velike zahvale dugujemo osoblju kompanije koja je bila domaćin posjete, kao i predmetnom nastavniku doc.dr. Nesibu Rešidbegoviću i as. Nerminu Redžiću na uspješnoj organizaciji ove posjete.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This