OSOBLJE FAKULTETA

Menadžment fakulteta

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici izabran je menadžment fakulteta u sastavu:

  1. Prof.dr. Sabahudin Jašarević – Dekan (Biografija PDF).
  2. V.prof.dr. Samir Lemeš – Prodekan za naučno-istraživački rad (Biografija PDF).
  3. V.prof.dr. Nevzudin Buzađija – Prodekan za nastavu (Biografija PDF).

Dekan

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici za dekana Politehničkog fakulteta izabran je Prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević.

Nastavnici i saradnici Univerziteta u Zenici angažovani na Politehničkom fakultetu: Email:
Prof.dr. Sabahudin Ekinović (Biografija PDF) sekinovic@mf.unze.ba
Prof.dr. Darko Petković (Biografija PDF) dpetkovic@mf.unze.ba
Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović (Biografija PDF) nzaimovic@mf.unze.ba
Prof.dr. Dževad Zečić (Biografija PDF) dzevad.zecic@ef.unze.ba
Prof.dr. Nađija Haračić (Biografija PDF) nharacic@mf.unze.ba
Prof.dr. Mirsada Oruč (Biografija PDF) miz@miz.ba
Prof.dr. Šefket Goletić (Biografija PDF) goletic@mf.unze.ba
Prof.dr. Senad Balić (Biografija PDF) sbalic@mf.unze.ba
Prof.dr. Elma Ekinović (Biografija PDF) eelma@mf.unze.ba
V.prof.dr. Enes Bikić (Biografija PDF) enes.bikic@prf.unze.ba
V.prof.dr. Hasan Mahmutović (Biografija PDF) hasan.mahmutovic@ef.unze.ba
V.prof.dr. Malik Čabaravdić (Biografija PDF) mcabaravdic@mf.unze.ba
V.prof.dr. Almir Alihodžić (Biografija PDF) almir.alihodzic@ef.unze.ba
V.prof.dr. Dževad Burgić (Biografija PDF) burgic_dz@yahoo.com
V.prof.dr. Amra Talić-Čikmiš (Biografija PDF) acikmis@mf.unze.ba
V.prof.dr. Almaida Gigović-Gekić (Biografija PDF) almaida.gigovic@famm.unze.ba
V.prof.dr. Raza Sunulahpašić (Biografija PDF) raza.sunulahpasic@famm.unze.ba
V.prof.dr. Adnan Mujkanović (Biografija PDF) adnan.mujkanovic@famm.unze.ba
Doc.dr. Amna Ćatić (Biografija PDF) amna.catic@pf.unze.ba
Doc.dr. Aleksa Stanković (Biografija PDF) aleksa.stankovic@ef.unze.ba
Doc.dr. Nebojša Vasić (Biografija PDF) Neb.Vasic@gmail.com
Doc.dr. Hermina Alajbegović (Biografija PDF) hermina@mf.unze.ba
Doc.dr. Edin Begović (Biografija PDF) ebegovic@mf.unze.ba
Doc.dr. Dijana Dujak (Biografija PDF) dijana.dujak@famm.unze.ba
Doc.dr. Nusret Imamović (Biografija PDF) nimamovic@mf.unze.ba
Doc.dr. Josip Kačmarčik (Biografija PDF) kjosip@mf.unze.ba
Doc.dr. Ibrahim Plančić (Biografija PDF) iplancic@mf.unze.ba
V.as.mr. Ernad Bešlagić (Biografija PDF) ebeslagic@mf.unze.ba
As. Dejana Brkić (Biografija PDF) dejana_88@hotmail.com
As. Azra Smajić (Biografija PDF) azra_89@hotmail.co.uk

 

Spoljni saradnici angažovani na Politehničkom fakultetu: Email:
Prof.dr. Sead Pašić (Biografija PDF) sead.pasic@unmo.ba
V.prof.dr. Armin Hadrović (Biografija PDF) armin.hadrovic@unmo.ba
V.prof.dr. Suad Špago (Biografija PDF) suad.spago@unmo.ba
V.prof.dr. Žana Džubur (Biografija PDF) zana.dzubur@unmo.ba
V.prof.dr. Zlatan Talić (Biografija PDF) Zlatan.talic@divel.ba
V.prof.dr. Edis Softić (Biografija PDF) Edis.softic@bih.net.ba
V.prof.dr. Rašid Hadžović (Biografija PDF) rasid.hadzovic@unmo.ba
Doc.dr. Haris Jašarević (Biografija PDF) jasarevic.h@gmail.com
V.prof.dr. Besim Demirović (Biografija PDF) Besim_demirovic@yahoo.com
V.prof.dr. Nijaz Škripić (Biografija PDF) nijaz_skripic@hotmail.com
Doc.dr. Ismar Alagić (Biografija PDF) alagicismar@yahoo.com
Doc.dr. Abaz Manđuka (Biografija PDF) abaz.mandjuka@gmail.com
Doc.dr. Ismet Kalčo (Biografija PDF) hanasim@windowslive.com
Doc.dr. Jusuf Topoljak (Biografija PDF) jtopoljak@yahoo.com
V.as.mr. Behar Alić (Biografija PDF) behar.alic@yahoo.com
V.as.dr. Alan Lisica (Biografija PDF) alanl73@yahoo.com
V.asist.mr. Denis Spahić (Biografija PDF) dspahic@ptf.unze.ba
V.as.mr. Dino Trtak (Biografija PDF) trtakdino@gmail.com
V.as.mr. Dženana Haračić (Biografija PDF) dzana_radoncic@yahoo.com
V.as.mr. Maja Hinović-Hamzić (Biografija PDF) maja.hinovic@gmail.com
As. Alem Merdić (Biografija PDF) a_merdic@hotmail.com
As. Inela Karic (Biografija PDF) inella.karic@hotmail.com

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana