ODRŽANO PREDAVANJE PREDSTAVNIKA JP AUTOCESTE FBiH

U sklopu aktivnosti fakulteta “Jačanje saradnje između fakulteta i privrede”, u četvrtak 18.05.2023. godine održano je predavanje predstavnika preduzeća JP Autoceste FBiH, za studente odsjeka Građevinstvo. Predavač je bio MSc Ahmed Mušija, dipl.inž., a predavanje je bilo na temu Tuneli na koridoru Vc, sa posebnim osvrtom na Tunel 1. mart.
Studenti su imali priliku čuti mnoge praktične detalje u vezi izgradnje tunela, od geoloških radova, projektovanja, do izvođenja i nadzora.

Zahvaljujemo se preduzeću JP Autoceste FBiH i gospodinu Ahmedu Mušiji na saradnji i zanimljivom korisnom predavanju.

Arhive

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This