Odluka Senata UNZE o održavanju online nastave

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19 i 19/20), člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), a na prijedlog Prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 02/21. vanrednoj (online) sjednici održanoj 11.03.2021. godine, donio je

ODLUKU

Član 1.

Nastava na Univerzitetu u Zenici organizovat će se isključivo online zbog pogoršane epidemiolške situacije na Univerzitetu u Zenici.

 

Član 2.

Samo u iznimnim slučajevima, Nastavno-naučna vijeća mogu odstupiti od navedene odluke, ukoliko ocijene da nastavu ne mogu realizirati online, uz obavezu poštivanja i striktne primjene svih propisanih mjera u svrhu prevencije i zaštite od covida 19.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDAVAJUĆA SENATA

Prof.dr.sc. Larisa Velić

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This