Obuka iz oblasti industrijske robotike KUKA

Početkom novembra, 11 stipendista Bosnia & Herzegovina Futures Foundation je prošlo obuku iz oblasti industrijske robotike KUKA sa najsavremenijim opremom u DKR German Center for Robotics. Obuka je finansirana u partnerstvu sa Fondacijom za inovacije, tehnologiju i transfer znanja FITT. Stipendisti su naučili o mehanici, softveru, implementaciji terenskih rješenja i širem industrijskom kontekstu automatizacije.

Čestitamo studentima koji su dobili KUKA certifikate:

Dijana Čaušević, Fakultet elektrotehnike Tuzla

Luka Čakarević, Mašinski fakultet Banja Luka

Nina Stefanović, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

Irma Redžepagić , Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Semir Brkić, Fakultet elektrotehnike Tuzla

Selman Patković, Politehnički fakultet Zenica

Jana Jerkić, Politehnički fakultet Zenica

Esma Đulović, Mašinski fakultet Sarajevo

Haris Peštalić, IPI akademija Tuzla

Haris Kordić, Fakultet informacijskih tehnologija – FIT UNMO

Adnan Kubat, Politehnički fakultet Zenica

Ovo je samo prva grupa studenata koju BH Futures Foundation planira provesti kroz obuku. Plan je da obrazovati što veći broj studenata, pristupajući važnim tehnologijama za razvoj privrede Bosne i Hercegovine.

#BHFuturesFoundation #DKR #FITT #Robotika #Automatizacija #Obrazovanje #Bosna #Hercegovina

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This