Obavještenje o organizaciji naučno-stručne konferencije „Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini – istraživanje, primjena i perspektive razvoja“

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa INTERA Tehnološkim parkom Mostar organizira naučno-stručnu konferenciju pod nazivom „Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini-istraživanje, primjena i perspektive razvoja“.

 Umjetna inteligencija (UI) je naziv za nežive sisteme koji imaju sposobnost snalaženja u novim situacijama. Engleski naziv za umjetnu inteligenciju je artificial intelligence (skraćeno AI). 

Umjetna inteligencija je mogućnost primjene do sada pronašla u istraživanju i eksploataciji naftnih bušotina, poljoprivredi, medicini, sistemima za prepoznavanje govora, GPS sistemima, novim vidovima auto industrije, te u sigurnosnom sektoru i organizaciji proizvodnje i logistike u industriji. Inovativne tehnologije zasnovane na umjetnoj inteligenciji imaju tendenciju snažnog rasta u privredi razvijenih društava, koja ulažu  velika sredstva u njihovo istraživanje i razvoj.

Razvojni potencijal umjetne inteligencije i njene primjene u unapređenju proizvodnih procesa  je izniman. Smatra se da će umjetna inteligencija transformirati radne procese budućnosti smanjivanjem troškova, podizanjem efikasnosti rada, ubrzavanjem razvoja i poticanjem inovacija u tehnologijama.

U Bosni i Hercegovini do sada nije posvećivano dovoljno pažnje ovom rastućem tehnološkom sektoru, premda su potencijali takvih tehnologija, kao i direktna mogućnost njihove primjene unutar poslovnih procesa bosanskohercegovačkih privrednih subjekata izuzetno veliki.

Organiziranje naučno-stručne konferencije o temi umjetne inteligencije otvara prostor za sagledavanje aktuelnih kretanja i procesa u ovoj oblasti na domaćem i međunarodnom  planu. Istovremeno, očekuje se da će ovaj skup dati doprinos povezivanju akademske zajednice sa realnim sektorom u Bosni i Hercegovini, te ostvarivanju vrijednih kontakata i saradnje s istraživačima i privrednicima iz inostranstva. 

Naučno-stručna konferencija će se održati u Mostaru 14. i 15. aprila 2022. godine. Rok za prijavu i dostavu sažetaka radova (na B/H/S i engleskom jeziku) sa okvirnim pregledom korištene literature je 29. decembar 2021. godine. Prijavni obrazac za učešće na Konferenciji i upute autorima su objavljeni na službenoj internet stranici Ministarstva: www.fmon.gov.ba . Organizator snosi troškove putovanja i boravka učesnika koji dolaze izvan Mostara, te troškove autorskih honorara za radove koji budu prihvaćeni za izlaganje i objavljivanje.

 

Za učesnike koji ne budu mogli prisustvovati konferenciji, omogućit će se on-line učešće.

 

Koristimo priliku zamoliti Vas da ovo obavještenje učinite dostupnim svim potencijalno zainteresiranim učesnicima, te ih animirate za učešće na Konferenciji.

 S poštovanjem,

 Mr.sc. Jasmin Branković, pom. ministra

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This