OBAVIJEST o odbrani magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI
POLITEHNIČKI FAKULTET
– Sekretarijat –

Broj: 11-400-020-0587/22
Zenica, 09.11.2022. godine

Na osnovu člana 228. Statuta Univerziteta u Zenici, Sekretar Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici donosi

OBAVIJEST
o odbrani magistarskog rada

Odbrana magistarskog rada sa temom

„ISTRAŽIVANJE RIZIKA INVESTICIONIH PROJEKATA U DRVNOJ INDUSTRIJI BIH“

kandidata Ajdina Jeleča, diplomiranog proizvodnog inženjera, održati će se u četvrtak 01.12.2022. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Odbrana magistarskog rada je javna, sa slobodnim prisustvom i mogućnošću pregleda rada.

 

Sekretar OJ PTF UNZE
Zlatan Dizdarević, dipl. iur.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This