UNIVERZITET U ZENICI
POLITEHNIČKI FAKULTET
NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  POLITEHNIČKOG FAKULTETA

O B A V I J E S T
o odbrani magistarskog rada

Odbrana magistarskog rada sa temom 

IMPLEMENTACIJA OPTIMIZIRANOG RJEŠENJA PROBLEMA KOJI SE JAVLJAJU KOD

ASINHRONE I SINHRONE KOMUNIKACIJE IZMEĐU WEB SERVISA

kandidata Ahmeda Mujića, diplomiranog softverskog inženjera, održati će se u
subotu 09.03.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Odbrana magistarskog rada je javna, sa slobodnim prisustvom i mogućnošću pregleda rada.

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

en_USEN
Share This