OBAVIJEST
o odbrani magistarskog rada

Odbrana magistarskog rada sa temom

“USLUGE RAČUNARSTVA U OBLAKU U IMPLEMENTACIJI
TEHNOLOŠKIH RJEŠENJA U AUTOMATIZACIJE PAMETNE KUĆE”

kandidatkinje Emine Suljić.

Odbrana magistarskog rada će se održati 22.06.2024.godine (subota) sa početkom u 10:00 sati.

en_USEN
Share This