V.prof.dr. Nevzudin Buzađija

Nevzudin

Fakultetska 1, 72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 (0)32 44 91 23
Fax: + 387 (0)32 44 91 26

e-mail: nevzudin.buzadjija@unze.ba

Biografija / CV

BH

Područje istraživanja / Research interest:

 • Softversko inženjerstvo: Web aplikacije, sistemi za upravljanje bazama podataka i data mining – izbor u zvanje vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici za oblast “Računarske nauke” (26.2.2020-26.2.2026)

Zaduženja / Positions held:

 • Šef odsjeka za softversko inženjerstvo (6.9.2021-6.9.2025)
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja Politehničkog fakulteta (13.9.2021-13.9.2025)

Predmeti / Courses:

Zimski semestar:

 • Računarske arhitekture (I ciklus, Softversko inženjerstvo)
 • Baze podataka I (I ciklus, Matematika i informatika, Filozofski fakultet)
 • Metodika nastave informatike I (I ciklus, Matematika i informatika, Filozofski fakultet)
 • Uvod u IT (I ciklus, Dizajn i tehnologije u drvopreradi, Mašinski fakultet)

Ljetni semestar:

 • Napredne tehnike programiranja (I ciklus Softversko inženjerstvo)
 • Računarske mreže (I ciklus Softversko inženjerstvo)
 • Metodika nastave informatike II (I ciklus, Matematika i informatika, Filozofski fakultet)
 • Baze podataka II (I ciklus, Matematika i informatika, Filozofski fakultet)
 • Informatika (I ciklus – Opšte mašinstvo, Mašinski fakultet)

 

Detaljna lista publikacija / Detailed publication list

Knjige i poglavlja knjiga (recenzirane) / Books and book chapters (peer-reviewed)

 1. Buzađija N: E-learning u nastavi informatike sa metodičkim principima, stručna monografija, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet, ISBN – 978-9926-452-16-2, 2019
 2. Praktikum za korštenje Office paketa, Travnik, finansiro OHR, 2001

Knjige (nerecenzirane) / Books (non-reviewed)

 1. Knjiga „Osnove informacijske sigurnosti“, autor: Džemala Kulašina i ostali, 2016., univerzitetska knjiga, ISBN 978-9958-640-59-9
 2. Knjiga „Računarski sistemi“, autor: Muharem Kozić i ostali, 2017, univerzitetska knjiga
 3. Udžbenick „Informatika“ za VII razred devetogodišnjeg obrazovanja, 2010., Federalno ministarstvo obrazovanja, 5 knjiga

Članci u časopisima / Journal papers

 1. .

Radovi izloženi na konferencijama / Conference papers

 1. .

Projekti / Projects

 1. .

Teze i disertacije / Theses and dissertations

 1. Višedimenzionalna procjena odnosa strategije učenja i percepcije učenika prema kombiniranom učenju : doktorska disertacija, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija 2013
 2. Prilog istraživanju efikasnosti primjene e-learning sistema u nastavi Informatike u srednjem obrazovanju : magistarski rad, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Fakultet informacijskih tehnologija 2008

Ostale publikacije / Other publications

 1. .

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana