Mjerna tehnika

Predavanja v.prof.dr. Samir Lemeš
Vježbe v.as.mr. Kenan Varda
Godina – semestar II – ljetni
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 4,5
Class code ffszqk6

 

Program kursa

Uvod, termini i definicije. Ciljevi i područja metrologije, jedinice i njihov razvoj kroz istoriju, sljedivost. Mjerenje mehaničkih veličina. Principi mjerenja. Mjerni pretvarači. Mjerenje temperature, mase i sile, vremena i frekvencije, dužine, rastojanja, određivanje položaja, mjerenje brzine, mjerenje brzine rotacije. Mjerenje pritiska i protoka fluida. Mjerenje vibracija. Nesigurnost mjerenja, greške i vrste grešaka, procedure određivanja mjerne nesigurnosti GUM. Obrada rezultata mjerenja. Kalibracija.

Literatura

 

Osnovna:

  1. Nermina Zaimović-Uzunović (2006) Mjerna tehnika, Univerzitet u Zenici, Zenica
  2. Preben Howarth, Fiona Redgrave (2009) Mjeriteljstvo ukratko, Institut za mjeriteljstvo BiH

    Dodatna:
  3. Zaimović-Uzunović, N.: Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-1, Mašinski fakultet u Zenici, 2003
  4. Zaimović-Uzunović N.; Lemeš S.; Denjo D.; Softić A.: Proizvodna mjerenja, ISBN 9958-617-44-7, Univerzitet u Zenici, Zenica, 2009
  5. Oruč M., Zaimović-Uzunović N., Klobodanović A., Mjerenje karakteristika procesa, ISBN 978-9958-617-39-3, Mašinski fakultet u Zenici, 2008
  6. BAS ENV 13005:2010 Vodič za izražavanje mjerne nesigurnosti

Upute za izradu seminarskog rada

Seminarski rad treba da obrađuje jednu temu iz mjerne tehnike. Sastoji se iz pisanog elaborata (5-10 stranica) i Powerpoint prezentacije i predaje se isključivo u elektronskom obliku, na e-mail adresu samir.lemes@unze.ba.
Seminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font “Times New Roman” veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, broj indeksa autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature.
Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica

Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 10 do 15 minuta.

Krajnji rok za predaju seminarskog rada je 15.4.2021.

Sistem ocjenjivanja

Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada (margine, fontovi, slike,…) 3
b Obavezni elementi rada (naslov, autor, rezime, ključne riječi, uvod, razrada teme, zaključci, literatura) 3
c Pravopis i stručna terminologija 3
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 3
e Aktuelnost podataka 3
f Originalnost i vlastiti doprinos temi 3
g Korištenje većeg broja različitih izvora 3
h Korištenje izvora na stranim jezicima 3
i Kvalitet prezentacije 6

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 30% seminarski rad, 30% ocjena sa vježbi, 40% završni ispit

Skala za ocjenjivanje:

0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

 

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

en_USEN