Menadžment Fakulteta

Sabahudin Jašarević

DEKAN

Prof. dr. Sabahudin Jašarević (CV)

Tel: +387 32 449 145

email: sjasarevic@ptf.unze.basjasarevic@mf.unze.ba

Edin Berberović

PRODEKAN ZA NASTAVU I ECTS KOORDINATOR

V.prof.dr. Edin Berberović (CV)

Tel: +387 32 449 120

email: eberberovic@ptf.unze.baeberberovic@mf.unze.ba

Samir Lemeš

PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

V.prof. dr. Samir Lemeš (CV)

Tel: +387 32 449 147

email: slemes@ptf.unze.baslemes@unze.ba

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana