Menadžment Fakulteta

Sabahudin Jašarević

DEKAN

Prof.dr. Sabahudin Jašarević (CV)

Tel: +387 32 449 145

email: sabahudin.jasarevic@unze.ba

Nevzudin Buzađija

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

V.prof.dr. Nevzudin Buzađija (CV)

Tel: +387 32 449 120

email: nevzudin.buzadjija@unze.ba

Samir Lemeš

PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Prof. dr. Samir Lemeš (CV)

Tel: +387 32 449 147

email: samir.lemes@unze.ba

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana