Mehanika materijala II

Predavanja Prof. dr Aleksandar Karač
Vježbe v.as. mr Amel Karić
Godina – semestar II – zima
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 6

Program kursa

Prostorno stanje napona. Glavni naponi i deformacije. Veza napona i deformacija. Ravno stanje deformacija. Deformacioni rad. Uvijanje štapova neokruglog presjeka. Uvijanje grede proizvoljnog punog presjeka. Uvijanje greda otvorenog i zatvorenog tankostjenog profila. Deformacije pri savijanju. Elastične linije. Određivanje ugiba i nagiba greda. Statički neodređene grede. Utjecaj temperature na deformaciju. Koso savijanje. Kompozitne grede. Ojačane betonske grede. Zakrivljeni elementi. Grede na elastičnim osloncima. Izvijanje. Izvijanje u elastičnom području. Eulerova kritična sila. Izvijanje u plastičnom području. Dimenzionisanje centrično i ekscentrično opterećenih stubova. Proračun konstrukcija prema teoriji plastičnosti. Model idealnog elastoplastičnog materijala. Uslov plastičnosti. Elementi napregnuti u plastičnom području. Utjecaj rasterećenja, zaostali naponi.

Literatura

Osnovna:

  1. Vlatko Doleček i dr., Elastostatika I, Tehnički fakultet, Bihać, 2003.
    2. Vlatko Doleček i dr., Elastostatika II, Tehnički fakultet, Bihać, 2004.
    3. Rašković D., Tablice iz otpornosti materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.

Dodatna:

1. RC Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, Ninth Edition, 2014.
2. JM Gere, BJ Goodno, Mechanics of Materials, Cengage Learning, Eight Edition, 2013.
3. FP Beer, ER Johnson Jr., JT DeWolf, DF Mazurek, Mechanics of materials, McGraw-Hill Education, Seventh Edition, 2015.
4. JM Gere, BJ Goodno, An Instructors Solution Manual to Accompany: Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
5. Dž. Kudumović, S. Alagić, Zbirka Rješenih Zadataka iz Otpornosti Materijala, UNTZ, Tuzla, 2000.

Materijali sa predavanja i vježbi

Zadaci se mogu naći naći na G-suite stranici kursa.

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 25% od bodova iz zadaća, 25% od bodova na testovima/seminarima.

Zadaće

Više detalja na G-suite stranici kursa.

Seminarski/Testovi

Sve informacije nalaze se na G-suite stranici kursa.

Ispitni rokovi

Termini ispitnih rokova (klikni na termin za link s rješenjima)

Juni/juli
Septembar

Više detalja na G-suite stranici kursa.

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana