Međunarodna konferencija HURBE2021 „Stvaranje zdravih gradova za ljude. Obrazovanje, istraživanje i praksa u planiranju, arhitekturi i inženjeringu”

U svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 04. 10. 2021. godine, otvorena je naučna konferencija organizovana u sklopu Erasmus+ projekta HURBE koji je sufinansiran od strane Evropske komisije. Konferencija je otvorena uvodnim riječima Francesce Giofrè, predsjedavajuće konferencije i koordinatora Hurbe projekta. Ispred Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu obratila se prodekanesa za međunarodnu saradnju prof. dr. Aida idrizbegović Zgonić. Otvorenje konferencije podržao je i italijanski ambasador Marco Di Ruzza kao i šest pridruženih partnera iz različitih dijelova Evrope:

 • Ispred Centra za informacije i priznavanje, BiH, Dženan Omanović;
 • Ispred Evropskog udruženja za arhitektonsko obrazovanje, Oya Atalay Franck;
 • Ispred Ministarstvo univerziteta i istraživanja Italije, Federico Cinquepalmi;
 • Ispred Federalnog ministarstva zdravstva, BiH, Dženita Hukić;
 • Ispred Unije univerziteta Mediterana i Italijanskog ministarstva za univerzitete i istraživanja Italije, Marcello Scalisi;
 • Nacionalni Erasmus ured u BiH, Suad Muhibić;

Konferencija HURBE2021 ima za cilj razmjenu interdisciplinarnih vizija, studija, planova, projekata i iskustava za stvaranje „zdravog grada“. Na konferenciji će biti predstavljena 32 naučna rada koja su prošla postupak dvostruke anonimne recenzije i koji će biti objavljeni u zborniku radova. Članovi naučnog odbora prihvatili su radove iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Italije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije  i Slovenije. Poziv za konferenciju je bio fokusiran na ove zemlje u cilju pokretanja dijaloga i unapređenja saradnje na regionalnom nivou. Ovo predstavlja prvi korak ka dugoročnoj viziji za uspostavljanje regionalnog udruženja i/ili mreže koja se bavi temama zdravog urbanog okruženja.

 

Preliminarni program konferencije možete pogledati putem linka: https://hurbe-project.eu/Conference/Item/2153

HURBE konzorcij je posljednje tri godine radio na modernizaciji nastavnog plana i programa na univerzitetima u BIH kroz razvoj novih i inovativnih kurseva i instaliranje specijalizovanih laboratorija za rad u oblasti zdravog urbanog okruženja. Unatoč pandemiji COVID-19, projekt je uspio postići svoje ciljeve i rezultate na bosanskohercegovačkim visokoškolskim ustanovama.

HURBE konzorcij se sastoji od:

tri visokoškolske ustanove iz programskih zemalja:

 • Univerziteta Sapienza u Rimu, Italija – koordinator, Francesca Giofrè i Mohamed El Edeisy;
 • Sveučilišta u Zagrebu,  Arhitektonskog fakulteta, Hrvatska, Vesna Mikić;
 • Univerziteta za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju, Bugarska, Elena Dimitrova;

i tri visokoškolske ustanove partnerske zemlje u Bosni i Hercegovini:

 • Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Maja Roso Popovac;
 • Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonskog fakultet, Senaida Halilović-Terzić;
 • Univerziteta u Zenici, Samir Lemeš;
 • plus pridruženi partneri iz različitih dijelova Evrope.

Upravni, naučni i organizacijski odbor konzorcija HURBE identificirao je tri tematska područja za međunarodnu konferenciju, koja pokrivaju različite strategije, projekte i akcije koje izravno utiču na zdravlje građana: Zdravo prostorno planiranje: integriranje zdravstvenih pitanja u procese, programe i projekte urbanističkog planiranja; Zdrav urbani i arhitektonski dizajn: integriranje zdravstvenih razloga u stvaranje okruženja koja podržavaju društvo, poboljšanje prepoznatljivih i višestrukih kulturnih dobara grada u urbanom dizajnu i promicanje dizajna koji ispunjavaju očekivanja svih građana o sigurnosti, pristupačnosti, udobnosti i aktivnom životu. Ovo tematsko područje također uključuje teme stanovanja, kreativnosti i sve relevantne podteme vezane za zdrav urbani i arhitektonski dizajn; Zdravo inženjerstvo: integriranje zdravstvenih pitanja u tehničko projektiranje, izgradnju, rad i procese, s posebnom pažnjom na grane vezane za strojarstvo, poput smanjenja buke u svim oblicima, zagađenja zraka, otrovnih tvari koje štete zdravlju.

Konferencija predstavlja posljednji korak HURBE projekta, ali u isto vrijeme, predstavlja samo prvi korak u nizu događaja koji slijede. Drugo izdanje međunarodne konferencije HURBE će se održati 2023. u Hrvatskoj.

Dodatak: HURBE2021_programme.pdf

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This