Kontakti

Ime i prezime Funkcija Telefon Telefaks E-mail
Prof.dr.
Sabahudin Jašarević
Dekan 032 449145 032 449126 sjasarevic@ptf.unze.ba
V.prof.dr.
Samir Lemeš
Prodekan za naučno-istraživački rad 032 449147 032 449126 slemes@ptf.unze.ba
V.prof.dr.
Edin Berberović
Prodekan za nastavu i studentska pitanja 032 449120 032 449126 eberberovic@ptf.unze.ba
Prof.dr.
Aleksandar Karač
Predsjedavajući Naučno-nastavnog vijeća 032 449120 032 449126 akarac@ptf.unze.ba
Alma Isić, dipl.iur Sekretar 032 449127 032 449126 aisic@ptf.unze.ba
Samra Varupa Viši referent za studentska pitanja 032 449126 032 449126 svarupa@ptf.unze.ba
Šefika Čelebić Referent za studentska pitanja 032 449126 032 449126

 

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana