KONKURS za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2021/2022. u okviru programa Erasmus+

KONKURS
za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2021/2022. u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama KA107 – Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru 2021/2022. godine u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Saarlandu, Njemačka. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: jezici, materijali, pravo, IT

Godina studija: I, II,III  ciklus studija

Trajanje mobilnosti: ljetni semestar akademske 2021/22.

Rok za prijavu: 13.01.2022.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Uvjerenje o položenim ispitima (ne starije od tri mjeseca)/ studenti II i III ciklusa studija Diploma Supplement
  2. Kopija važećeg pasoša
  3. CV
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku ili njemačkom
  5. Prijedlog Ugovora o učenju ( Potpisan prijedlog Ugovora o učenju se izrađuje u saradnji sa ECTS koordinatorom fakulteta)
  6. Studenti II i III ciklusa studija koji u sklopu mobilnosti planiraju raditi istraživanje za završni rad dužni su dostaviti plan istraživanja
  7. Potvrdu o poznavanju jezika (potvrda od profesora/certifikat/ dokaz o položenom ispitu)

 Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba  sa naznakom ERASMUS/SAARLAND.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na sljedećim linkovima:

http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html

http://www.uni-saarland.de/en/global/welcome-center/accommodation

http://www.unisaarland.de/campus/studium/studienorganisation/semestertermine/ws2016.html

http://www.uni-saarland.de/sprachkurse-daf

http://www.szsb.uni-saarland.de

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This