Katedre

 

Katedra za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
Oznaka: UNZE-K-37
Matičnost: PTF
Domena katedre: PTF
Šef katedre: R.prof.dr. Aleksandar Karač
Sekretar katedre: V.as.mr. Nermin Redžić
Detaljnije…

Katedra za hidrotehniku i geomehaniku
Oznaka: UNZE-K-38
Matičnost: PTF
Domena katedre: PTF
Šef katedre: V.prof.dr. Edin Berberović
Sekretar katedre:
Detaljnije…

Katedra za softversko inženjerstvo
Oznaka: UNZE-K-46
Matičnost: PTF
Domena katedre: PTF
Šef katedre: V.prof.dr. Samir Lemeš
Sekretar katedre:
Detaljnije…

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana