Obavještavamo Vas da je Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na svojoj web stranici objavila Javni poziv studentima za dostavljanje prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2024. godini te Vas pozivamo da isti objavite i na Vašoj web stranici i da sve univerzitete u Federaciji BiH obavijestite o mogućnosti prijavljivanja redovnih studenata za učešće u ovom programu.   U prilogu Vam dostavljamo tekst Javnog poziva, Brošuru o ferijalnom radu stranih studenata u SR Njemačkoj (Info – Ferienbeschäftigung) i potrebne obrasce za prijavu.

Novina u ovoj godini je da broj prijava koje možemo proslijediti u Saveznu agenciju za rad Njemačke nije ograničen, tj. ne postoji utvrđena kvota.  Takođe, od ove godine pravo prijavljivanja imaju isključivo redovni studenti univerziteta, ne i visokih škola.           

Obzirom da do kraja februara prijave studenata moramo skupno proslijediti u Saveznu agenciju za rad Njemačke, molimo Vas da nam prijave prispjele na Vašu adresu dostavite što prije, a najkasnije do četvrtka, 22.2.2024. godine.

Ujedno Vas informiramo da se u protekloj, 2023. godini, za ferijalni rad u SR Njemačkoj ukupno prijavilo deset studenata iz Federacija BiH čije prijave su proslijeđene na daljnje posredovanje u Saveznu agenciju za rad Njemačke. 

Korisni dokumenti:
1. Javni poziv
2. Dokument 1
3. Dokument 2
4. Dokument 3

en_USEN
Share This