JAVNA ODBRANA STUDENTSKIH PROJEKATA

Studenti studijskog programa Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu javno su predstavili projekte realizovane u okviru više nastavnih jedinica studija I i II ciklusa. Na predmetima Analiza i dizajn softvera, Razvoj softvera i Kontrola kvaliteta softvera, a pod mentorstvom doc.dr. Muje Hodžića i doc.dr. Nermina Gorana, razvijene su zanimljive računarske aplikacije koje predstavljaju praktičnu primjenu znanja koja su studenti stekli tokom nastave, ali i realizaciju sporazuma o saradnji koje je fakultet potpisao sa IT kompanijom Mikom koja je obezbijedila hardver za realizaciju jednog od ovih projekata.

Predstavljeni su sljedeći projekti:
– Temperaturno mapiranje (studenti Eldin Helja, Edin Kohnić, Mahir Prcanović, Nejla Trako, Ilma Meškić)
– Pametna studentska biblioteka (studenti Lejla Topalbegović, Azra Kazija i Sulejman Vojvodić)
– TravelPal (studenti Muamer Aličković, Ahmed Sinanović, Mahir Prcanović, Emir Zambaković i Amer Pašanbegović)
– Modeliranje i simulacija upravljanja robotskom rukom (studenti II ciklusa Ajna Fetić, Dika Bošnjak, Dženan Bejdić i Hajrija Bajrić)

Arhive

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This