Javna odbrana magistarskog rada

Politehnički fakultet objavljuje

da će kandidat Muamer Dubravac, dipl. inž. građ., javno će braniti magistarski rad pod naslovom

ANALIZA I IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE AUTOPUTA NA DIONICI ZAVIDOVIĆI-ŽEPČE.

Javna odbrana magistarskog rada će se održati dana 30.06.2018. godine s početkom u 12,00 sati u amfiteatru Mašinskog fakulteta. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Studentskoj službi Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Fakultetska br. 1 (Zgrada Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici).

Objava

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This