Inženjerske simulacije

Predavanja prof. dr Aleksandar Karač
Vježbe v. as. mr. Nermin Redžić
Godina – semestar III – ljeto
Broj časova (P+V) 2+3
ECTS bodovi 6

 

Program kursa

Principi i primjena metode konačnih elemenata. Metode diskretizacije. Tipovi konačnih elemenata. Konstitutivne jednačine, modeli materijala i geometrije. Matrica krutosti. Modeliranje konstrukcija: koordinatni sistemi, granični uslovi, opterećenja, kombinacije opterećenja. Štapovi. Grede. Rešetke. Okviri. Ploče. Zidovi. Spajanje elemenata. Rezultati proračuna na grednim elementima, pločama i zidovima. Linearna statička analiza. Izvijanje. Nelinearna analiza. Dinamička analiza; vlastite vrijednosti i oblici oscilovanja. Rafiniranost mreže konačnih elemenata i konvergencija rješenja. Druge metode (MKV, MRE, bezmrežne metode). Postprocesiranje.

Literatura

Osnovna:

1. Zaimović-Uzunović N., Lemeš S. (2002) Metod konačnih elemenata, Dom štampe Zenica, ISBN 9958-42-079-1
2. Autodesk Robot Structural Analysis (2011) Metric Getting Started Guide, https://knowledge.autodesk.com/support
3. Autodesk Robot Structural Analysis (2010) Metric Training Manual, https://knowledge.autodesk.com/support

Dodatna

1. Autodesk Robot Structural Analysis (2015) Verification Manual Eurocodes, https://knowledge.autodesk.com/support

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 30% od bodova na pismenom dijelu ispita, 20% od bodova iz kolokvija, 50% od bodova iz praktičnog dijela ispita

Ispitni rokovi

Termini ispitnih rokova

Juni/juli 11.02.2021. – 9.00 – 3203 25.02.2021. – 9.00 – 3203
Juni/juli 01.07.2021. – 9.00 – 3203 15.07.2021. – 9.00 – 3203
Septembar 16.09.2021. – 9.00 – 3203 30.09.2021. – 9.00 – 3203

Arhiva:

2018-2019-2020

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana