INTERNI OGLAS za izbor studenata-saradnika (demonstratora) na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2021/2022. godini

UNIVERZITET U ZENICI
POLITEHNIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 04/15, 5/18, 4/19 i 19/20), člana 21.b. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18 i 10/18) i članova 114. i 268.  Statuta Univerziteta u Zenici, Odluke Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta broj: 11-200-320- /21 od 06.09.2021. godine, raspisuje se

 

INTERNI OGLAS

za izbor studenata-saradnika (demonstratora) na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2021/2022. godini

 

Raspisuje se Interni oglas za izbor studenta-saradnika (demonstratora) na nastavnim predmetima kako slijedi:

 

 • MEHANIKA MATERIJALA I, 3 izvršioca,
 • UVOD U INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, 1 izvršilac
 • UVOD U TEHNIKE PROGRAMIRANJA, 1 izvršilac
 • NAPREDNE TEHNIKE PROGRAMIRANJA, 1 Izvršilac
 • OBJEKTNO ORJENTISANO PROGRAMIRANJE, 1 izvršilac
 • OSNOVE BAZA PODATAKA, 1 izvršilac
 • ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA, 1 izvršilac
 • RAČUNARSKA GRAFIKA, 1 izvršilac
 • WEB DIZAJN, 1 izvršilac

USLOVI:  

 • Najmanje prosječna ocjena 8 (osam) u prethodnim godinama studija;
 • Najmanje ocjena 9 (devet) iz nastavnog predmeta na koji se prijavljuje;

 Uz prijavu na oglas student je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Potvrdu o studiranju (original ili fotokopija);
 • Uvjerenje o položenim ispitima (original ili fotokopija);
 • Kraću biografiju i kontakt telefon.

 

Prijave na oglas, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem Studentske službe – sa naznakom: „Prijava na interni oglas za izbor studenta – saradnika (demonstratora) uz naznaku nastavnog predmeta na koji se prijavljuje. Ukoliko se kandidat želi pijaviti na više predmeta, dokumentaciju dostavlja posebno za svaki predmet.

Oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči i web stranici Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This