Zdravo urbano okruženje

Zdravo urbano okruženje

HURBE je National Joint Project (Nacionalni zajednički projekt) koji ima za cilj da tokom 3 godine (2018.-2021.) razvije nastavne planove i programe u visokoškolskim ustanovama u oblasti zdravog urbanog okruženja na arhitektonskim i građevinskim fakultetima u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekt uključuje 6 univerziteta – Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru; Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Zenici; Univerzitet u Rimu Sapienza, Italija (koordinator); Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Hrvatska; Univerzitet za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju, Bugarska – i 5 pridruženih partnera iz Italije, Bugarske, Hrvatske i BiH, te je usmjeren na modernizaciju nastavnog plana i programa razvijanjem novih i inovativnih predmeta i ugradnjom nove opreme. Motivacija za projekat je ključna važnost teme na međunarodnom, evropskom i nacionalnom nivou.

Ciljne skupine su zaposlenici u oblasi visokog obrazovanja koji rade na pripremi budućih arhitekata i inženjera. Projekt će imenovati Konzorcij, koji postavlja cjelovit nastavni program – pravi akademske predmete i MOOC (Massive Online Open Course) module – za studente, nastavnike i predavače, te instalira laboratorije koje osiguravaju stvarnu održivost nakon završetka trajanja projekta. Ovo poboljšava vještine podučavanja i integrira temu zdravog urbanog okruženja, kroz projekt koji transfer ECTS bodova – izmjene i dopune programa – stavlja u praksu i pretvara europski prostor visokog obrazovanja u stvarnost na terenu.

Healthy Urban Environment

HURBE is a National Joint Project that aims, over 3 years (2018-2021), to develop the curricula in Higher Education Institutions in the field of Healthy URBan Environment in the Faculties of Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina (BiH). The project involves 6 Universities – Dzemal Bijedic University of Mostar; University of Sarajevo,University of Zenica; Sapienza University of Rome, Italy (coordinator); University of Zagreb, Faculty of Architecture, Croatia; University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulgaria –  and 5 Associate partners from Italy, Bulgaria, Croatia and BiH and it works on the modernisation of curriculum by developing new and innovative courses and installing new facilities. The motivation behind the project is the criticality of the topic on an international, European and national scale.

The target groups are HEI staff members that work on the preparation of future architects and engineers. The project builds a Consortium, which sets up a complete teaching Programme – creates academic courses and MOOC modules – for students, teachers and trainers, and installs laboratories that ensure a real sustainability after the project lifetime. This improves the teaching skills and integrates the healthy urban environment topic, through a project that puts the credit  transfer – reform degree programmes – into practice and turns the European Higher Education Area into reality on the ground. 

Rezultati projekta

Project results

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana