GALERIJA

Posjeta Zračnoj luci Split – 2019

Posjeta studenata poddionici Klopče – Donja Gračanica na koridoru Vc 2019

Posjeta studenata mostu Svilaj preko rijeke Save 2018

Posjeta studenata firmi TBG BH d.o.o. – Poslovna jedinica Zenica 2018

Posjeta studenata poddionici Klopče – Donja Gračanica na koridoru Vc 2018

Svečani početak nastave na Politehničkom fakultetu 2018

Posjeta studenata kompaniji Širbegović d.o.o. Gračanica 2018

Posjeta studenata tunelu Ričice i vijaduktu Pehare na Koridoru Vc 2018

Posjeta studenata firmama Tvornica cementa Kakanj i IGM Visoko 2018

Građevinijada u Bugarskoj 2018

Posjeta studenata Hidroelektrani Jablanica 2018

Profesori Politehničkog fakulteta drže predavanja na doktorskom studiju na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u okviru mreže CEEPUS 2018

 

Posjeta studenata Laboratoriji DTQ Visoko 2018

Ženska odbojkaška ekipa Politehničkog fakulteta za univerzitetsku ligu 2017

Posjeta studenata postrojenjima za prećišćavanje voda u Konjicu 2017

Uvodno predavanje za studente Politehničkog fakulteta 2017

Posjeta studenata Hidroelektrani Jablanica 2017

 Posjeta studenata firmama Tvornica cementa Kakanj i IGM Visoko 2017

 Posjeta studenata firmama Tamex Busovača i MSWOOD Fojnica 2017

 Posjeta studenata firmama Tehna i Širbegović Gračanica 2017

 Posjeta studenata Termoelektrani Tuzla 2017

Učešće Politehničkog fakulteta na Sajmu srednjih škola i fakulteta Tešanj 2017

Profesori Politehničkog fakulteta drže predavanja na master studiju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u okviru mreže CEEPUS 2016

 Posjeta studenata firmi Krivaja metali Zavidovići 2016

 Posjeta studenata gradilištima na dionici autoputa Drivuša-Klopče 2016

Akcija čišćenja propusta na regionalnom putu Donje Klopče – Perin Han 2016

Posjeta studenata firmi Drvene konstrukcije u Voćinu u Hrvatskoj 2016

Početak studija na 2. ciklusu na Politehničkom fakultetu, akademska 2016/2017. godina

Posjeta studenata laboratoriji DTQ Sarajevo 2016

Uvodno predavanje za studente Politehničkog fakulteta 2016

Posjeta studenata pogonima za proizvodnju montažnih elemenata u Tuzli 2016

Prvi diplomanti Politehničkog fakulteta 2015

Stručna ekskurzija sa studentima Mašinskog fakulteta u Njemačkoj 2015

Učešće Politehničkog fakulteta na Sajmu srednjih škola i fakulteta Tešanj 2015

Učešće Politehničkog fakulteta na Sajmu srednjih škola i fakulteta Tešanj 2015

Učešće Politehničkog fakulteta na Sajmu srednjih škola i fakulteta Tešanj 2014

Posjeta studenata lokalitetu HE Vranduk 2014

Posjeta studenata tunelu Vijenac 2013

Posjeta studenata laboratoriji LIND Zenica 2012

Posjeta studenata laboratoriji DTQ Sarajevo 2012

Promocija magistara i diplomanata Univerziteta u Zenici 2012

Uvodno predavanje za studente Politehničkog fakulteta 2012

 

Posjeta studenata fabrici mesne industrije Ovako 2012

 

Uvodno predavanje za studente Politehničkog fakulteta 2011

 

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

en_USEN