Obavještavaju se studenti da je u okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji zajednički realiziraju Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezna agencija za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu u 2019. godini odobrena kvota od 150 studenata. Studentima univerziteta i visokih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljeno je 95 mjesta.
Sve potrebne informacije o načinu podnošenja prijava nalaze se u tekstu Javnog poziva studentima.
Potrebni obrasci:
Bewerbungsbogen
Immatrikulationsbescheinigung
Brošura (Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende).
Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:
· Studentice/i visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2019“
Rok za slanje prijava je ponedeljak, 18.2.2019. godine.

Share This