Predavanja iz predmeta Operativni sistemi održati će se u subotu 29.02.2020.godine, sa početkom u 8:15 prema rasporedu.

Predmetni nastavnik: Dr.Sc. Denis Čeke, docent


PDF