Spisak studenata prve godine odsijeka Građevinarstvo koji su položili ispit iz predmeta Inženjerska geologija, održan dana 20.09.2018.god.

IME I PREZIME: OCJENA:
Muhamed Avdispahić 9
Kenan Delić 9
Omar Selimović 8
Amina Zukan 8
Amina Vardo 8
Amna Spahić 8
Vedad Husić 8
Emina Nezirovac 7
Armin Mešinović 7
Amel Kosovac 7
Edina Brkić 7
Zubejr Lužić 6
Denijal Sikira 6
Arnel Šipčić 6


PDF