Predavanja iz predmeta Uvod u informacione tehnologije kod Doc.dr. Harisa Hamidovića održat će se u subotu 10.11.2018. godine, sa početkom u 11,15 prema rasporedu.


PDF