Predavanja iz predmeta Operativni sistemi kod Doc. dr. Denisa Čeke održati će se u subotu 06.04.2019.godine, sa početkom u 11,00 prema rasporedu.


PDF