Predavanja iz predmeta Operativni sistemi kod Doc. dr. Denisa Čeke održati će se u subotu 27.04.2019.godine, sa početkom u 12,15.

Dr. sc. Denis Čeke, docent


PDF