Predavanja iz predmeta Operativni sistemi kod Doc. dr. Denisa Čeke održati će se u subotu 25.05.2019.godine, sa početkom u 11,00 sati.

Dr. sc. Denis Čeke, docent


PDF