Zbog nastale situacije u vezi sa poplavama, a na prijedlog studenata i predmetnog nastavnika, pomijera se ispit iz predmeta Inženjerska matematika I.
Novi termin ispita je subota 16.02.2019. u 12 sati.


PDF