Zbog odsustva predmetnog nastavnika, nastava iz predmeta Sociologija i ekonomika građevinarstva 8. maja se odgađa, a predmetni nastavnik će sa studentima dogovoriti termin za nadoknadu.


PDF