Obavještavaju se studenti odsjeka Softversko inženjerstvo da su za njih otvorene email adrese po slijedećem obrascu:
adresa: ime.prezime@size.ba
password: isti kao i za ISSS.
Logiranje ide preko Gmail-a.
Email adrese će se koristiti za komunikaciju sa studentima i za online-classroom.


PDF