Obavještavaju se studenti završne godine (III godina Proizvodni biznis i IV godina Građevinarstvo) da će se kod prodekana za nastavu i studentska pitanja održati sastanak u četvrtak 18.10.2018. godine sa početkom u 12,00 sati.
Sastanak se zakazuje da bi studenti mogli da odaberu izborne predmete koje će slušati i polagati na završnoj godini svog studija i obavit će se kod prodekana za nastavu i studentska pitanja u pauzi između predavanja, tj. od 12,00 do 12,15 sati.
Nastavni plan i program oba odsjeka dostupan je na web stranici fakulteta i studenti se upućuju da prije dolaska na sastanak pregledaju programe pojedinih izbornih predmeta i odluče koje predmete će da odaberu, a na sastanku će se o tome formalno putem ankete izjasniti.
Svi studenti završne godine oba odsjeka obavezni su da dođu na sastanak, kako bi iskoristili priliku da se izjasne i odaberu izborne predmete.


PDF