Obavještavaju se studenti završnih godina studija (IV godina odsjeka Građevinarstvo, III godina odsjeka Proizvodni biznis i III godina odsjeka Sotversko inženjerstvo) da su u ljetnom semestru akademske godine po planu i programu studija dužni obaviti svoju stručnu/industrijsku praksu, i to:

- za Proizvodni biznis u trajanju od 120 sati (15 radnih dana)
- za Softversko inženjerstvo u trajanju od 90 sati (12 radnih dana)
- za Građevinarstvo u trajanju od 30 sati (4 radna dana).

Obavljanje stručne prakse je obaveza svakog studenta po nastavnom planu i programu, tako da su studenti dužni da pronađu firme u kojima će obaviti praksu i da informaciju o tome proslijede prodekanu za nastavu putem emaila (ime studenta, naziv i sjedište firme). Potom će Naučno-nastavno vijeće utvrditi konačan spisak studenata po firmama za obavljanje prakse. Ukoliko pojedine firme traže slanje zahtjeva sa fakulteta, studenti o tome trebaju obavijestiti prodekana za nastavu.

Uputstvo za obavljanje prakse:

Studenti će dogovoriti sa firmama da praksu obavljaju tokom ljetnog semestral u danima kada ne budu imali nastavu, ili eventualno u danima kada budu imali minimalno nastave samo u popodnevnim časovima (zavisno od rasporeda). Tokom prakse studenti su dužni da uredno vode dnevnik prakse, po predlošku koji se nalazi na slijedećem linku (Dnevnik prakse). Na kraju prakse, studenti treba da dobiju uvjerenje/potvrdu iz firme da su praksu uredno obavili, koja treba biti ovjerena pečatom/potpisom odgovorne osobe u firmi. Nakon toga, studenti dostavljaju dnevnik prakse svojim mentorima za praksu na fakultetu, kako bi mentori mogli evidentirati su izvršili obavezu prakse u indeks i u prijavu za ispit.

Rok da studenti dostave nazive firmi za praksu je najkasnije do 28.februara 2021. godine.

Ukoliko studenti ne obezbijede sebi na vrijeme firmu za obavljanje prakse i ne obave praksu na vrijeme, neće moći ovjeriti ljetni semestar.


PDF
FileAction
1610802363wpdm_Dnevnik-prakse.docxDownload