Nastava na II ciklusu studija Proizvodni biznis odvijat će se subotom, prema aktualiziranom rasporedu koji je postavljen na web stranici i na oglasnoj ploci fakulteta.
Nastava iz predmeta Spoljno-trgovinsko poslovanje počinje u subotu 10.03. od 10.15 do 14 sati, a nastava iz predmeta Poslovno komuniciranje počinje u subotu 17.03. od 14.14 do 19 sati.
O eventualnim izmjenama, pomijeranjima ili nadoknadama studenti će se dogovarati sa predmetnim nastavnicima na licu mjesta.


PDF