Obavještavaju se studenti da je u Nastavnim materijalima za odsjek Proizvodni biznis sada dostupno Pojašnjenje o načinu bodovanja na predmetu Materijali u proizvodnji za 2019/20 akademsku godinu.


PDF