Obavještavaju se studenti da je u Nastavnim materijalima za odsjek Građevinarstvo sada dostupno Pojašnjenje o načinu bodovanja na predmetu Materijali u građevinarstvu I za 2019/20 akademsku godinu.


PDF