Zbog preklapanja i naknadnog usaglašavanja termina rasporeda nastave, moguće je da će u narednim danima doći do manjih izmjena rasporeda nastave.
Aktualizirani raspored će biti redovno postavljan na oglasnoj ploči i na web stranici Politehničkog fakulteta. Upućuju se studenti da redovno prate oglase.


PDF