Obavještavaju se studenti IV godine odsjeka Građevinarstvo da su nakon provedene ankete za odabir izbornih predmeta aktivirani sljedeći izborni predmeti:

- zimski semestar: Sanacija građevinskih objekata
- ljetni semestar: Pouzdanost konstrukcija.

Nastava iz izbornog predmeta Sanacija građevinskih objekata u zimskom semestru odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

- predavanja: srijedom u terminu 13.15 – 16.00 sati
- vježbe: ponedjeljkom u terminu 17.15 – 20.00 sati


PDF