Obavještavaju se studenti da, zbog nedostatka prostora, u predstojećoj akademskoj godini jedan dio nastave izvodit će se u prostorijama Osnovne škole Miroslav Krleža.
Za tu namjenu posebno je opremljen i prilagođen prostor u toj školi. Škola je vrlo blizu fakulteta, na adresi Travnička cesta 8, na par minuta hoda, mapa: https://www.google.com/maps/dir/Fakultetska+1,+Zenica+72000/Travni%C4%8Dka+cesta+8,+Zenica+72000/
Na rasporedu nastave sva predavanja i vježbe koja će se držati u školi naznačena su slovima "MK". Učionice se nalaze na 2. i 3. spratu škole.
Molimo studente da obrate pažnju na raspored i da se toga pridržavaju.


PDF