Obavještavaju se studenti završne godine (III godina odsjeka Proizvodni biznis i IV godina odsjeka Građevinarstvo), da je NNV fakulteta donijelo odluku o rasporedu studenata po predmetima i mentorima za izradu diplomskih radova, koji se nalazi na slijedećem linku: Raspored diplomski.


PDF